کویرزواره | 1395/08/13

اقامت

روز محل توضیح

پذیرایی

روز صبحانه ناهار میان وعده - عصرانه شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط مکان توسط


توضیحات مهم

شرایط و مقررات

2,300,000 ریال

2 روزه | 1395/08/13
جاذبه های گردشگری ایران

اطلاعات حرکت
محل حرکت : کرج
زمان حرکت : 1395/08/13 - ساعت 5
وسیله نقلیه : اتوبوس
وسایل ضروری
وسایل پیشنهادی

نکات مهم