تنکابن | 1395/09/05

اقامت

روز محل توضیح

پذیرایی

روز صبحانه ناهار میان وعده - عصرانه شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط مکان توسط


توضیحات مهم

شرایط و مقررات

660,000 ریال

1 روزه | 1395/09/05
جاذبه های گردشگری ایران

اطلاعات حرکت
محل حرکت : کرج
زمان حرکت : 1395/09/05 - ساعت 6
وسیله نقلیه : اتوبوس
وسایل ضروری
وسایل پیشنهادی

نکات مهم