کهکیلویه | 1395/12/28

اقامت

روز محل توضیح

پذیرایی

روز صبحانه ناهار میان وعده - عصرانه شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط مکان توسط


توضیحات مهم

شرایط و مقررات

6,500,000 ریال

5 روزه | از 1395/12/28 تا 1395/12/02
جاذبه های گردشگری ایران

اطلاعات حرکت
محل حرکت : کرج
زمان حرکت : 1395/12/28 - ساعت 5
وسیله نقلیه :
وسایل ضروری
وسایل پیشنهادی

نکات مهم