ابشار پرخروشان شهر کرد | 1396/05/13

اقامت

روز محل توضیح

پذیرایی

روز صبحانه ناهار میان وعده - عصرانه شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط مکان توسط


توضیحات مهم

شرایط و مقررات

1,600,000 ریال

1 روزه | از 1396/05/13 تا 1396/05/13
جاذبه های گردشگری ایران

قایق رانی در ابهای خروشان شهرکرد

اطلاعات حرکت
محل حرکت : 45متری گلشهر
زمان حرکت : 1396/05/13 - ساعت 6
وسیله نقلیه : میدل باس
وسایل ضروری
وسایل پیشنهادی

نکات مهم