تنگ دار(نوشهر) |

اقامت

روز محل توضیح

پذیرایی

روز صبحانه ناهار میان وعده - عصرانه شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط مکان توسط


توضیحات مهم

شرایط و مقررات

850,000 ریال

1 روزه |
جاذبه های گردشگری ایران

اطلاعات حرکت
محل حرکت : کرج
زمان حرکت : - ساعت 5
وسیله نقلیه : اتوبوس
وسایل ضروری
وسایل پیشنهادی

نکات مهم