همدان |

اقامت

روز محل توضیح
1 خانه محلی

پذیرایی

روز صبحانه ناهار میان وعده - عصرانه شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط مکان توسط


توضیحات مهم

شرایط و مقررات

2,700,000 ریال

2 روزه |
جاذبه های گردشگری ایران

راهنما-بیمه-گشت رایگان-ورودی ها

اطلاعات حرکت
محل حرکت : کرج
زمان حرکت : - ساعت 5
وسیله نقلیه : اتوبوس
وسایل ضروری
وسایل پیشنهادی

نکات مهم