عشایر قشقایی | 1396/06/15

اقامت

روز محل توضیح
1 سیاه چادر
2 سیاه چادر

پذیرایی

روز صبحانه ناهار میان وعده - عصرانه شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط مکان توسط


توضیحات مهم

شرایط و مقررات

5,800,000 ریال

3 روزه | از 1396/06/15 تا 1396/06/18
جاذبه های گردشگری ایران

اقامت-صبحانه-ناهار-شام-میان وعده-بیمه -راهنما-وسیله نقلیه مناسب

اطلاعات حرکت
محل حرکت : کرج
زمان حرکت : 1396/06/15 - ساعت 5
وسیله نقلیه : اتوبوس
وسایل ضروری
وسایل پیشنهادی

نکات مهم