جنگل ابر | 1396/06/02

اقامت

روز محل توضیح

پذیرایی

روز صبحانه ناهار میان وعده - عصرانه شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط مکان توسط


توضیحات مهم

شرایط و مقررات

2,500,000 ریال

2 روزه | از 1396/06/02 تا 1396/06/03
جاذبه های گردشگری ایران

اقامت-صبحانه-ناهار-میان وعده-شام-بیمه-راهنما-وسیله نقلیه مناسب

اطلاعات حرکت
محل حرکت : کرج
زمان حرکت : 1396/06/02 - ساعت 5
وسیله نقلیه : اتوبوس
وسایل ضروری
وسایل پیشنهادی

نکات مهم