تالاب هسل | 1396/06/23

اقامت

روز محل توضیح
1 خانه محلی

پذیرایی

روز صبحانه ناهار میان وعده - عصرانه شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط مکان توسط


توضیحات مهم

شرایط و مقررات

2,400,000 ریال

2 روزه | از 1396/06/23 تا 1396/06/24
جاذبه های گردشگری ایران

بیمه و راهنما-وسیله نقلیه مناسب

اطلاعات حرکت
محل حرکت : کرج
زمان حرکت : 1396/06/23 - ساعت 5
وسیله نقلیه : اتوبوس
وسایل ضروری
وسایل پیشنهادی

نکات مهم